Kuka tekee lait?


Lakien säätäminen on eduskunnan tärkein tehtävä. Säätäminen tapahtuu eduskunnan täysistunnossa. Hallitus antaa lakiehdotuksen eduskunnalle. Myös kansanedustaja voi tehdä lakialoitteen.

Kuka päättää laista?

Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. Eduskunta on myös velvollinen ottamaan käsittelyyn kansalaisten tekemä lainsäädäntöaloite (kansalaisaloite), mikäli vähintään 50 000 kansalaista kannattaa aloitetta.

Kuka säätää lait?

Eduskunnan tärkein tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta.

Kuka kirjoittaa lait?

Lakien säätäminen on eduskunnan tärkein tehtävä. Säätäminen tapahtuu eduskunnan täysistunnossa. Hallitus antaa lakiehdotuksen eduskunnalle.

Kuka säätää lait Suomessa?

Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. Eduskunta on myös velvollinen ottamaan käsittelyyn kansalaisten tekemä lainsäädäntöaloite (kansalaisaloite), mikäli vähintään 50 000 kansalaista kannattaa aloitetta.

Kuka määrää lait?

Eduskunnan tärkein tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Eduskunta säätää uuden lain tai muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta.

Kuka vahvistaa eduskunnan säätämät lait?

Eduskunnan vastaus, lain vahvistaminen ja julkaiseminen

Eduskunnan vastauksen allekirjoittavat eduskunnan puhemies ja pääsihteeri ja se toimitetaan tasavallan presidentille lain vahvistusta varten. Presidentin vahvistettua lain se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Presidentti voi myös jättää lain vahvistamatta.


Leave a Reply

Your email address will not be published.