Category: eduskunta

 • Mistä materiaalista eduskunnan istuntosalin katto on tehty?

  Mistä materiaalista eduskunnan istuntosalin katto on tehty?

  Istuntosalin kullansävyinen katto on verhoiltu sokeriruokomassasta tehdyillä akustisilla laatoilla. Milloin on syytä tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle? Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Milloin Venäläistäminen loppui? Lisäksi Venäjän keisari lupasi lopettaa Suomen […]

 • Mikä voi hajottaa eduskunnan?

  Mikä voi hajottaa eduskunnan?

  Suomessa eduskunnan hajottaminen on perinteisesti ollut tasavallan presidentin (aiemmin Venäjän keisarin ja suuriruhtinaan) yksinoikeus, mutta vuonna 2000 voimaanastuneen uuden perustuslain mukaan presidentti voi hajottaa eduskunnan vain pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan sekä … Mitä eduskunta tekee? Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja. Eduskunnalla on itsenäinen aloiteoikeus, mutta käytännössä valtaosa eduskunnan päätöksistä perustuu hallituksen esityksiin. […]

 • Onko perussuomalaisia eduskunnassa?

  Onko perussuomalaisia eduskunnassa?

  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (ps.) on perussuomalaisten kansanedustajien muodostama yhteistyöelin eduskunnassa. Onko Piraattipuolue eduskunnassa? Puolue perustettiin toukokuussa 2008 ja merkittiin puoluerekisteriin elokuussa 2009. Eduskuntavaalien 2015 jälkeen puolue poistettiin puoluerekisteristä sen jäätyä ilman kansanedustajia kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa. Puoluerekisteri hyväksyi Piraattipuolueen takaisin rekisteriin kesäkuussa 2016. Ketkä työskentelevät eduskunnassa? riksdagen eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa […]

 • Kuka on eduskunnan puhemies 2022?

  Kuka on eduskunnan puhemies 2022?

  Eduskunnan puhemies Eduskunnan puhemies Riksdagens talman Nykyinen Matti Vanhanen 1. helmikuuta 2022 lähtien Nimittäjä Eduskunta Voiko eduskunnan puhemies äänestää? Puhemies istuu istuntosalin edustalla korkeimmalla korokkeella ja poikkeaa muista kansanedustajista siten, ettei itse osallistu keskusteluun tai äänestyksiin eduskunnassa ja yleensä pysyttelee päivänpolitiikan ulkopuolella. Kuka on eduskunnan apulaisoikeusasiamies? Valvonnasta vastaavat oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä: Eduskunnan oikeusasiamies Petri […]

 • Kuka Suomessa valitsee eduskunnan?

  Kuka Suomessa valitsee eduskunnan?

  Kansanedustajat valitaan uudelle vaalikaudelle joka neljäs vuosi toimitettavilla eduskuntavaaleilla. Vaaliehdokkaaksi pääsee joko puolueen asettamana tai vähintään sadan jäsenen valitsijayhdistyksen kautta. Montako kansanedustajaa valitaan kerralla? Eduskuntavaalit järjestetään normaalisti neljän vuoden välein 200 kansanedustajan valitsemiseksi. Saako kansanedustaja palkkaa? Kansanedustajan palkka Eduskunta ilmoittaa kansanedustajan palkkion olevan vaalikauden 2019–2022 alusta lukien 6 614 euroa kuukaudessa. Neljän eduskuntavuoden jälkeen palkkio […]

 • Kuka voi hakea eduskuntaan?

  Kuka voi hakea eduskuntaan?

  Eduskuntavaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut, jotka eivät ole vajaavaltaisia eli holhouksen alaisia. Miten eduskuntaan pääsee töihin? Eduskunnan virat ja virkasuhteet ovat julkisesti haettavina. Viran tai virkasuhteen hakuilmoitus julkaistaan Valtiolle.fi- ja Mol. fi-sivustoilla. Hakuilmoituksessa on kerrottu kenelle hakemus on osoitettava, milloin hakemus on viimeistään jätettävä ja minne se on toimitettava. Keitä kuuluu eduskuntaan? Eduskunta koostuu 200 […]

 • Mikä on eduskunnan suurin puolue tällä hetkellä?

  Mikä on eduskunnan suurin puolue tällä hetkellä?

  Eduskunnan suurin puolue on eduskuntavaalien 2019 jälkeen poliittiseen vasemmistoon lukeutuva SDP. Kok. Kesk. Mitä puolueita on eduskunnassa? Hallitus (117) Sosiaalidemokraatit (40) Keskusta (31) Vihreät (20) Vasemmistoliitto (16) RKP (9) + Ahvenanmaan edustaja (1) Oppositio (83) Perussuomalaiset (38) Kokoomus (37) Mitä puolueita on nykyisessä eduskunnassa? Normaalisti osa eduskuntapuolueista kuuluu myös hallitukseen, jolloin niitä kutsutaan myös hallituspuolueiksi. […]

 • Onko hallitus osa eduskuntaa?

  Onko hallitus osa eduskuntaa?

  Eduskunta (ruots. riksdagen eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin. Lisäksi eduskunta valvoo hallituksen toimintaa ja osallistuu Euroopan unionin päätöksentekoon.… Eduskunta Edustajia 200 Miten eduskunta valvoo hallitusta? Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus. Eduskunnan valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset. Hallituksen itsevalvonnan keinoja ovat hallituksen eduskunnalle antamat […]

 • Mitä tapahtuu eduskunnassa?

  Mitä tapahtuu eduskunnassa?

  ​Eduskunnan tehtävät Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. Voiko presidentti kaataa eduskunnan? Ylipäällikkyys liittyy presidentin tehtävään ulkopolitiikan hoidossa. Presidentti nimittää upseerit ja päättää puolustusvoimien liikekannallepanosta. Jollei eduskunta liikekannallepanosta päätettäessä ole kokoontuneena, […]

 • Kuka johtaa eduskuntaa?

  Kuka johtaa eduskuntaa?

  Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön. Eduskunnan puhemiehenä toimii valtiopäivillä 2022 Matti Vanhanen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. Kuka johtaa eduskunnan työtä? Puhemies ja varapuhemiehet. Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön. Ketkä muodostavat eduskunnan puhemiehistön? Puhemiesneuvosto suunnittelee eduskunnan pitkän […]