Millä suomen naapurimailla ei ole presidenttiä


Suomen naapurimaista Ruotsi ja Norja ovat kaksi Euroopan harvoista jäljellä olevista monarkioista. Molempia maita johtaa kuningas eikä presidentti.

Ruotsin monarkia

Ruotsin monarkia on yksi Euroopan vanhimmista. Perinteitä ja kuninkaan korkean aseman kunnioittamista on noudatettu vuosisatojen ajan. Kuningas Carl XVI Gustaf on ollut vuodesta 1973 asti Ruotsin kuningas. Hänen suurin tehtävänsä on edustaa maata ja määrätä kansallisia juhlia. Hän ei kuitenkaan ole mukana valtionhallinnon päätöksenteossa, ja hänen ei tarvitse hyväksyä tai vetoa lakia.

Ruotsin kuninkaan tehtävät

Kuninkaan tehtävät ovat lähinnä symbolisia. Hänen on allekirjoitettava lait ja asetukset, jotka ovat olleet eduskunnan hyväksymiä, ja hänen on myös pidettävä kansallisia puheita. Hän on myös valtion ylimmän johdon edustaja ja tärkeimmät kansainväliset vierailut tehdään hänen läsnäollessaan. Kuningas toimii myös kansallisena symbolina ja esikuvana, ja hän on suojellut Ruotsin demokraattista perustuslakia ja perinteitä.

Norjan monarkia

Norjan kuningas Harald V on ollut kuningas vuodesta 1991 lähtien. Norjan monarkia on perustettu vuonna 1905 ja on edelleen yksi Euroopan vanhimmista. Norjan monarkia ei ole kuitenkaan yhtä vahva kuin Ruotsin, ja kuninkaan tehtävät ovat enemmän symbolisia.

Norjan kuninkaan tehtävät

Kuninkaan tehtävät Norjassa ovat samanlaisia kuin Ruotsissa. Hänen on allekirjoitettava lait ja asetukset, jotka ovat olleet eduskunnan hyväksymiä, ja hänen on myös pidettävä kansallisia puheita. Hän on myös valtion ylimmän johdon edustaja ja tärkeimmät kansainväliset vierailut tehdään hänen läsnäollessaan. Norjassa kuningas ei kuitenkaan ole korkein tuomari, ja hänen tehtävänsä ovat enemmän symbolisia.

Monarkian hyödyt

Monarkia on hyödyllinen, koska se luo maalle yhteisen, tunnustetun johtajan. Monarkia voi myös yhdistää kansan ja antaa maalle jonkinlaisen identiteetin. Monarkia voi myös auttaa säilyttämään maan perinteet ja historia. Monarkia voi myös olla hyödyllinen, kun se tulee kansalliseen itsetuntoon ja edistämään kansallista yhteisöä.

Monarkian haitat

Monarkia voi myös aiheuttaa ongelmia. Monarkia voi johtaa korruptioon ja väärinkäytöksiin, koska se on harvoin demokraattinen. Monarkia voi myös aiheuttaa kansallista erimielisyyttä ja johtaa vallan epätasa-arvoon. Monarkia voi myös estää kansan äänen kuulemisen ja kansallisen päätöksenteon.

Vaikka Ruotsi ja Norja ovatkin monarkioita, molemmissa maissa on demokraattisia periaatteita. Molemmat maat ovat osa Euroopan unionia ja noudattavat Euroopan unionin periaatteita. Molemmat maat noudattavat myös kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia. Nämä kaksi maata ovat molemmat suuria ja menestyneitä maita ja jatkavat edelleen suojeluaan monarkialle.


Leave a Reply

Your email address will not be published.