Tag: tehtävät

  • Mika Valta hallituksella on presidentin kanssa?

    Mika Valta hallituksella on presidentin kanssa?

    Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Presidentti tekee kaikki merkittävät ulkopoliittiset ratkaisunsa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja valtioneuvoston valmistelusta. Mikä on presidentin rooli lain synnyssä? Lain vahvistaminen Hallituksen esitykset antaa valtioneuvosto. Tasavallan presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun eduskunnan vastaus on toimitettu valtioneuvostolle esiteltäväksi presidentin […]

  • Mitä tapahtuu eduskunnassa?

    Mitä tapahtuu eduskunnassa?

    ​Eduskunnan tehtävät Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. Voiko presidentti kaataa eduskunnan? Ylipäällikkyys liittyy presidentin tehtävään ulkopolitiikan hoidossa. Presidentti nimittää upseerit ja päättää puolustusvoimien liikekannallepanosta. Jollei eduskunta liikekannallepanosta päätettäessä ole kokoontuneena, […]