Onko presidentillä paljon valtaa?

Onko presidentillä paljon valtaa?

Suomen tasavallan presidentti (ruots. Republiken Finlands president) on Suomen kansan valitsema valtionpäämies. Hän johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja on puolustusvoimien ylipäällikkö. Hän nimittää myös eräät korkeimmat virkamiehet ja korkeimman oikeuden tuomarit.

Onko presidentillä oma lippu?

Tasavallan presidentti käyttää kielekkeistä valtiolippua, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sini-keltainen vapaudenristi. Tietoja Suomen lipusta ja liputuksesta sisäministeriön verkkosivustolta.

Mitä asuntoja presidentillä on käytössä?

Tasavallan presidentillä on käytössään asuinrakennuksesta asunto-, työ- ja edustustarkoituksiin 1400 m/2. Muut tilat ovat tasavallan presidentin kanslian käytössä tai varattu huolto-, varasto- ja teknisiksi tiloiksi.

Onko presidentillä vuosilomaa?

Tasavallan presidentillä ei ole virka-aikaa tai varsinaista vuosilomaa, vaan hän on käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten koko ajan. Presidentti ei myöskään voi siirtää tehtäviään muille kahta poikkeusta lukuun ottamatta.

Onko Suomen presidentillä todellista valtaa?

Presidentti ei voi juuri itsenäisesti tai omin päin käyttää valtaa. – Aina tultava joku vireillepano, ehdotus tai muu aloite joltain taholta, tyypillisesti valtioneuvostolta tai pääministeriltä, ennen kuin presidentti voi omaa valtaoikeuttaan käyttää. Erityisesti sisäpolitiikassa presidentin vallankäyttö on kaventunut.

Onko pääministerillä enemmän valtaa kuin presidentillä Suomessa?

Pääministeri tasavalloissa

Saksassa ja Irlannissa, nykyisin myös Suomessa) pääministeri on selvästi ylin vallankäyttäjä ja presidentin asema on ensisijaisesti edustuksellinen. Näin ollen osa tasavalloista (pääosa näistä on Euroopassa) muistuttaa Euroopan parlamentaarisia monarkioita.

Mitä eroa on presidentillä ja tasavallan presidentillä?

Suomen tasavallan presidentti (ruots.

Suomen tasavallan presidentti.

Suomen tasavallan presidentti Republiken Finlands president
Virka-asuntoPresidentinlinna Mäntyniemi Kultaranta
Kauden pituus6 vuotta, uudelleenvalinta mahdollinen
Perustettuvuonna 1919
EnsimmäinenKaarlo Juho Ståhlberg

Mitä etuja presidentillä on?

Palkkion lisäksi presidentille kuuluu asunto, jonka kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä tarpeellinen henkilökunta kustannetaan valtion varoilla. Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta. Tasavallan presidentin eläkkeestä säädetään laissa.

Mitä virka asuntoja Tasavallan presidentillä on käytössään?

Tasavallan presidentillä on käytössään asuinrakennuksesta asunto-, työ- ja edustustarkoituksiin 1400 m/2. Muut tilat ovat tasavallan presidentin kanslian käytössä tai varattu huolto-, varasto- ja teknisiksi tiloiksi.


Leave a Reply

Your email address will not be published.