Milloin on presidentin vaalit?

Milloin on presidentin vaalit?

Suomen presidentinvaali 2024 järjestetään 28.1.2024. Vaaleissa valitaan tasavallan presidentti toimikaudelle 2024–2030. Istuva presidentti Sauli Niinistö ei perustuslain mukaan voi olla enää ehdolla.

Kuka oli presidentti vuonna 1947?

Eduskunnan suorittama vaali

J. K. Paasikivi sai 159 ääntä ja valittiin uudeksi presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella. Vaalin tulosta pidettiin selvänä jo etukäteen. Äänestyksestä oli poissa 15 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta.

Kuka oli Suomen presidentti vuonna 1950?

Suomen presidentinvaalin 1950 voitti tasavallan presidenttinä vuodesta 1946 alkaen toiminut kokoomuspuolueen J. K. Paasikivi. Paasikiveä tukivat lisäksi muun muassa RKP, Edistyspuolue ja SDP. Valitsijamiesten vaalit käytiin 15.

Kuka valittiin Suomen presidentiksi vuonna 2000?

tammikuuta vaadittua yli puolta annetuista äänistä, pidettiin 6. helmikuuta toinen kierros, jossa Suomen historian ensimmäiseksi naispuoliseksi tasavallan presidentiksi valittiin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ehdokas, ulkoasiainministeri Tarja Halonen.

Kuka oli Suomen presidentti vuonna 1984?

Kekkosen seuraajaksi valittiin ensimmäisellä äänestyskierroksella Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valitsijamiesvaaleihin asettama ehdokas, pääministeri Mauno Henrik Koivisto. Kaksi puoluetta asetti valitsijamiesehdokkaita tukemaan toisen puolueen asettamaa presidenttiehdokasta.

Kuka valitsi ensimmäisen presidentin?

Suomen presidentinvaali 1919 oli Suomen ensimmäinen presidentinvaali. Vaalissa eduskunta valitsi tasavallan presidentiksi Kansallisen Edistyspuolueen ehdokkaan, korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kaarlo Juho Ståhlbergin. Ståhlbergin merkittävin kilpailija oli sitoutumaton valtionhoitaja C. G. E. Mannerheim.

Kuka valittiin presidentiksi vuonna 1994?

Suomen presidentinvaali 1994 oli ensimmäinen uudistetun valtiosäännön mukainen suora kansanvaali, jossa tasavallan presidentiksi valittiin Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ehdokas, valtiosihteeri Martti Oiva Kalevi Ahtisaari.

Kuka oli Suomen presidentti 1940?

Suomen viides presidentinvaali jouduttiin järjestämään ennenaikaisesti vuonna 1940, koska tasavallan presidentti Kyösti Kallio erosi huonon terveytensä vuoksi. Hänen seuraajakseen, jäljellä olleen virkakauden ajaksi, valittiin edistyspuolueen pääministeri Risto Heikki Ryti.

Ketkä olivat viime presidentin vaaleissa ehdokkaina?

Sisällys

  • 4.1 2 Merja Kyllönen.
  • 4.2 3 Pekka Haavisto.
  • 4.3 4 Matti Vanhanen.
  • 4.4 5 Laura Huhtasaari.
  • 4.5 6 Tuula Haatainen.
  • 4.6 7 Paavo Väyrynen.
  • 4.7 8 Sauli Niinistö
  • 4.8 9 Nils Torvalds.

Leave a Reply

Your email address will not be published.