Vallan palautus

09.08.2012 20:20

Eduskuntaryhmän kesäkokous on tältä vuodelta pidetty. Kaksipäiväinen kokous Savonlinnassa oli onnistunut (niinkuin aina ennenkin) ja tärkeimpänä linjanvetona teimme yksimielisen päätöksen henkilöstömitoituksen sisällyttämisestä vanhuspalvelulakiin. Lain valmistelu on ollut useamman hallituksen työsarkana ja nyt on aika saada se maaliin. Demareiden tavoitteena niin kunnissa kuin valtakunnankin tasolla on ollut jo pitkään vanhustenhuollon kuntoon saattaminen. Tämä laki on luonnollinen jatkumo sille.

Jatkovalmistelu on nyt budjettiriihen ja siihen osallistuvien neuvottelutaidoista kiinni. SDP näkee tärkeänä, että koko julkinen vanhustenhuolto tullaan uudistamaan siten, että vanhuksista on joka puolella Suomea huolehtimassa riittävä määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. On selvää, että ainoastaan henkilöstön määrä ei ratkaise hoidon laatuun liittyviä ongelmia ja siksi me edellytämme myös moniammatillista otetta sekä aivan uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa esimerkiksi muistisairaiden hoidossa.

Sitovat henkilöstömitoitukset ovat ensimmäinen konkreettinen askel kohti parempaa vanhustenhoitoa. Liian vähäisellä porukalla ei voi tehdä hyvää ja kehittyvää työtä, vaan kaikki aika ja energia menee liian nopeasti tehtävään ja pakolliseen perushoivaan. Ihmisarvoinen vanhuus jää liian usein kiireen jalkoihin ja tästä syystä toimenpiteitä on tehtävä.

Hallituskumppani Kokoomus on ehtinyt jo monella eri suulla torppaamaan henkilöstömitoituksen sitovuuden. Heidän mielestään julkinen vanhustenhoito ei saisi maksaa, vaan nykyinen systeemi, jossa varakkaat voivat ostaa itselleen ja omaisilleen laadukasta hoitoa kansainvälisiltä pörssiyhtiöiltä on hyvä. Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen koskemaan myös vanhustenhoitoa on yksi määrätietoinen askel kohti yksityistä vanhustenhuoltojärjestelmää ja se on omiaan heikentämään yhteiskunnan mahdollisuuksia järjestää ja tuottaa omia korkeatasoisia palveluita ikääntyneille kansalaisilleen. Kokoomuslaisten kannanotoissa kaikuu kaipuu menneeseen, jossa kunnan vaivaistalot olivat niitä paikkoja, joihin omistamaton luokka päätti maallisen vaelluksensa varakkaiden voidessa palkata itselleen haluamaansa hoivaa.

Kyse on nyt arvovalinnoista ja siitä, mihin suuntaan koko vanhustenhuoltoa halutaan viedä. Meille sosialidemokraateille on tärkeää palauttaa julkisen terveydenhuollon sekä vanhustenhoivan korkea laatu sille tasolle, jossa ne molemmat ovat ennen pörssiyhtiöiden vallankumousta olleet. Olemme antaneet markkinavoimille vallan ja nyt se on aika ottaa takaisin. Jokainen vanhus ansaitsee arvokkaan mahdollisuuden ikääntyä riippumatta siitä, onko hänellä omaisia tai omaisuutta. Tästä vanhuspalvelulaissa on kysymys.

Kommentoi